Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként az Ybl család címerével foglalkozik.


 
Osztrák lovagi rang 1882. június 29.

Ferenc József Bécsben, 1883. január 13, nemesség (Ritterstand) [oszták lovagi rang] és címer Ybl Miklós építész és utódai részére, miután 50 éves tevékenységének elismeréseképpen 1882. augusztus 5-én az Osztrák Császári Lipót-rend lovagkeresztjével tüntette ki. Négy lapból álló diploma, , nyomtatott gotizáló keretezéssel, a lovag festett címerével, arany zsinóron függő, aranyozott réztokba zárt császári vörös viasz pecséttel.


  • Irodalom:


A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.


  • Külső hivatkozások:Rövidítések


Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs