Címerhatározó/Zathureczky címer

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Zathureczky család címerével foglalkozik.


alsó- és felsőzaturcsai ZathureczkySzerkesztés

 
Turóc vármegye közgyűlésének tanúsítványa, 1741. március 27-én alsózaturczai Zathurecky János nemesi származásáróĺ. Jelzete a besztercebányai levéltárban: Mesto Banská Bystrica (1020) 1255 - 1922, V-61, fol. 106 - 107 [1]

   

Túróc megye ősi családja, mely közös törzsből származik a Dávid családdal. Ősük Uzda királyi halász, ki 1245-ben adományt kap IV. Béla királytól a Túróc folyó melletti Vendég földére, honnan utódai a Vendéghy nevet viselik. 1255-ben IV. Béla király megerősíti a fenti adományt Uzda fiai, Mecsk, Stremen, Mortun és Drechmel számára. Az 1344 évi családi osztálykor Péter fia Pálnak jut Vendég földe, míg a család többi tagja a Túróc folyón túli területet (za Turcsa) kapja, ahol a keletkezett község Zaturcsa nevet visel, honnan a család a XV. századtól a Zathureczky nevet veszi. 1598 március 12-én Prágában Rudolf király címert ad Zathurezky János túróci követ, testvérei, Márton és Dénes, valamint Lőrinc érdemeire való tekintettel a Zathureczky családnak. Az 1754/55 évi országos nemesi összeíráskor Túrócban számosan, Barsban, Borsodban, Nógrádban, Sárosban, Somogyban, Tolnában és Ungban néhány családtag szerepel. Ugyanakkor igazolja megyénk a Csejtén lakó Zathureczky Ádám nemességét, ki bemutatja megyénk 1747 június 12-én Újgalgócon kelt bizonyítványát, melyben igazolják, hogy ősi, Alsó és Felsőzaturcsán birtokos családból származik, túróci birtokait azonban elzálogosította.

Címer (1598): Kékkel és ezüsttel vágott pajzsban felül a vágási vonalból kinövő, jobbra fordult medve előlábaival leveles koronát tart, felette jobbról sugaras arany nap, balról növő ezüst félhold, alul zöld hármas halmon halmonként egy-egy zöld levelű vörös rózsaszál. Sisakdísz: növekvő pajzsbeli medve jobbjában két vörös között egy fehér rózsát tart. Takarók: kék-arany, vörös-ezüst.

Kempelen XI. 166, Nagy I. XII. 319, pk. 364, Siebmacher 730, Genealógiai Füzetek II. 137.

  • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

[2]

Lásd még: