Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Dávid nevű családok címerével foglalkozik.


Dávid Ferenc

szerkesztés

 

Dávid Ferenc (1520 k.–1579) pecsétje és kézjegye

  • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:


túrócszentpéteri Dávid

szerkesztés
 
Dávid címer, Medzihradsky Adolfnak (1835-1919) az árvai nemesi családok címereit ábrázoló 1910-11-es címerrajzaiból

 

Dávid János címere, aki 1593–1621 között szerepel, de gyermektelenül halt meg. Családja Túróczszentpéterről származott, a 13. századból. A család őse Zathureczky Uzda (*1245 k.) fia Péter (*1303 k.) fia Pál (*1332 k.) fia, Dávid (*1380 k.), aki Alsózaturcsányban, Túróczszentpéteren és Isztebneben volt birtokos. A család már a 14. században birtokot szerzett Árva vármegyében (Isztebne). A család tehát a Zathureczky családból vált ki, amellyel a címere is közös.

1772-ben Mária Terézia Dávid Károlyt és fiát, Antalt bárói címre emelte.

A család régi címere vágott, a felső kék mezőben fekete medve, mely arany koronát tart. A jobb felső sarokban arany nap, a bal felsőben ezüst félhold látható. Az alsó ezüst mezőben zöld hármas halomból három rózsa nő ki, a két szélső ezüst, a középső vörös. Később a címer némiképp megváltozott, talán azért, hogy elkülönüljön a Zathureczky címertől. Miként a képen is látható, a rózsák vörösek, a napot csillag váltotta fel, a medve pedig valamilyen edényt tart.

  • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

szentmihályi Dávid

szerkesztés
 
Dávidné Molnár Dorottya címere a pozsonyi ferences konvent protocollumából, 1710-1763
 
szentmihályi Dávid György címere a pozsonyi ferences konvent protocollumából, 1710-1763  • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:


pákéi Dávid

szerkesztés

   

Címereslevele kelt 1649. febr. 16. – Vö. Sándor II/69–70.

Címereslevele kelt 1652. máj. 28.; kihird. Gömörm.

(Kempelen Béla)

  • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:


mikólakai Dávid

szerkesztés

 

II. Rákóczi György Mikólakai Dávid (David de Mikolaka) Andrásnak, fiának Istvánnak és néven nem nevezett feleségének, Hallerkői Haller Gábor borosjenői kapitány közbenjárására 1653. február 20-án Gyulafehérváron címeres nemeslevelet adományozott, amit 1653. július 22-én Zaránd vármegye alsó járásának részgyűlésén ki is hirdettek.* [* Szálkai: Armales. 100–101., MUO 168. Régi jelzet: 51/CXXIX-1929. 133.]

Az oklevelet* [* 398x646/45/90x87 mm.] II. Rákóczi György fejedelem, valamint Pálóci Horváth János titkár hitelesítette aláírásával.

Függőpecsétje mára elveszett, csak vörös-fehér-fekete zsinórzata emlékeztet egykori hitelesítő darabjára.

Zöldes damaszkolt keretben lilásrózsaszín mezőben zöld szőnyegre helyezve láthatjuk a címert, ami „Katonai pajzs, égszínkék színű, melynek udvarát zöldellő kecses csipkebokor foglalja el, ezen vörös köves út különül el, ezen egy férfi, mégpedig sötét ruhába öltözve őrködik, mintegy előlépni akarva látható. A pajzsra zárt katonai sisak van helyezve, amit ékkövekkel és gyöngyökkel mindenütt illően díszített királyi korona fed, a sisakból pedig innen és onnan különböző színű sisaktakarók vagy foszlányok omlanak alá, és a pajzs mindkét oldalát vagy szélét szépen körülveszik és díszítik.”* [* „Scutum videlicet militare coelestini coloris cuius aream svave virens vepretum occupasse quod via miniis strata distingvere, in quo homo quidam obscuro indutus vestitu vigilabundus, quasi procedere velle visitur. Supra scutum galea militaris clausa est posita, quam contegit diadema regium gemmis atque unionibus decenter undique exornatum, ex cono vero galeae, teniae sive lemnisci variorum colorum hinc inde defluentes vtrasque oras sive margines ipsius scuti pulcherrime ambiunt et exornant.”]

A Bihar mezővárosban lakó későbbi leszármazottak az armálissal többször igazolták nemességüket a deputáció előtt, sajnos a rokonsági fok megnevezése nélkül. 1724-ben András fia András; 1731-ben ugyanezen armálissal István és Péter Keresztesen, és István Biharon.* [* U.o. 1. k. 318., 1852., 1713.][1]

  • Irodalom:

Szálkai Tamás: Armálisok és armalisták a kora újkori Biharban. A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár egyéni címeres nemeslevelei (1535-1811) és nemesi iratai alapján. Debrecen, 2010. 89-90. (PhD értekezés) [2]


  • Külső hivatkozások:

Dávid 1772

szerkesztés

 

Dávid Károly 1772. december 2., Bécs Mária Terézia bárói rang és címer általa: fia Antal

R 64

  • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

[3]

Rövidítések

Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs