Címerhatározó/Zayta címer

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Zayta (olv. Zajta) család címerével foglalkozik.


I. Lipót (1641-1705) német-római császár és magyar király sajátkezű aláírásával ellátott, latin nyelvű címereslevele, melyben Zayta Ambrusnak nemességet adományoz. Kelt: Bécs, 1669. XII. 4.

A családról a rendelkezésünkre álló szakirodalomban nem találtunk adatokat. Pergamenoklevél, a zsinóron függő, fatokban elhelyezett viaszpecsét mintegy harmada hiányzik. Az iratot Szegedy Ferenc püspök, kancellár és Orbán István titkár is kézjegyével látta el.

  • Irodalom:

Központi Antikvárium, 103. árverés (2007. 6. 1.) - 113. tétel [1]

  • Külső hivatkozások:

Rövidítések

Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs