Címerhatározó/Zenggi Egyházmegye címere

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Zenggi egyházmegye címerével foglalkozik.


Zenggi püspökségSzerkesztés

A zenggi püspökök pecsétei és címerei


  • Irodalom:


Külső hivatkozások:


Rövidítések


Lásd még:


A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs