Címerhatározó/Zimerman címer

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Zimerman, Zimmermann (olv. Cimmerman) család címerével foglalkozik.


Zimerman Mária, Szontágh Gáspárné epitáfuma a Csetneki templomban, 1768
  • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

Rövidítések

Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs