Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Zoldy család címerével foglalkozik.


zoldi Zoldy szerkesztés

 

Franges Simon écskai uradalmi bérlőtől és nejétől Vettich Erzsébettől született Péter, Simon, Nándor, Lipót, Mihály és Erzsébet családnevüknek Zoldyra való változtatásával, Zoldi előnévvel, 1845 Szent Jakab hava 10-én nyertek czímeres nemeslevelet V. Ferdinánd királytól. Mihály (szül. 1837.), aki Lázárföldön volt birtokos, 1910 máj. hó 13-án örökbe fogadta Küffer Húgó Béla cs. és kir. huszárkapitányt, akire nemességét és címerét is átruházta. Címer: kékben hármas zöld halom középsőjén nyugvó leveles aranykoronából kinövő arany griff, első lábaival három arany búzakalászt tartva. Sisakdísz: pajzsbeli griff. Takarók: mindkétfelől kékarany.

  • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

Rövidítések

Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs