Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Zombory család címerével foglalkozik.


Birtokos volt [az abaúji] Alsó-Kékeden, hol szép, régi kastélya most a br. Melczer nővérek tulajdona. - kihalt.[Birtokos volt Alsó-Kékeden, hol szép, régi kastélya most a br. Melczer nővérek tulajdona. - kihalt.]

  • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

Rövidítések

Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs