Címerhatározó/Zsarkojevics címer

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Zsarkojevics, Xarkoevich család címerével foglalkozik.


Wappen: In G. eine beiderseits von je einem r. halbmonde begleitete, mit einem g. Halbmonde belegte, r. Spitze. Kleinod: Wachsender r. Löwe. Decken: rg. (Handschrift d. Korjenić-Neorić 1595 in der Agramer Universitäts-Bibliothek.)

(Siebmacher: Der Adel von Ungarn)

  • Irodalom:

A címer ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:


Rövidítések

Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs