Címerhatározó/Zsarnay címer

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Zsarnay család címerével foglalkozik.


zsarnói ZsarnaySzerkesztés

A család nemességét Torna vármegyében 1836-ban hirdették ki.

Czimere: kék mezőben, zöld hármas halmon repülésre kész galamb. Sisakdísz a galamb.[1]


  • Irodalom:


A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.


Külső hivatkozások:


Rövidítések


Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs