Címerhatározó/Zsegligovics címer

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Zsegligovics, Xegligowcich család címerével foglalkozik.


Wappen: In # ein mit drei r. Rosen belegter g. Schrägrechtsbalken. Kleinod: Wachsender bärtiger Mannesrumpf in # Mantel mit g. Kragen, und mit spitzem # Stulphute sammt g. Quaste. Decken: #g. (Wappen-Handschrift des Korjenić-Neorić vom Jahre 1595 in der königl. Universitäts-Bibliothek in Agram.)

(Siebmacher: Der Adel von Ungarn)

  • Irodalom:

A címer ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:


Rövidítések

Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs