Címerhatározó/Zsemlér címere

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként Zsemlér címerével foglalkozik.


Zsemlér pecsétje 18-19. század

Zsemlér.gif

  • Irodalom:

A címer ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.


Külső hivatkozások:Rövidítések

Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs