Címerhatározó/Zsigmond címer

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Zsigmond család címerével foglalkozik.


lemhényi ZsigmondSzerkesztés

 

Lemhényi Zsigmond István címere, 1631


  • Irodalom:


A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.


Külső hivatkozások:

[1]


Rövidítések


Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs