Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Zsijics , Xiich család címerével foglalkozik.


Wappen: Von R. und S. schräg quadrirt. 1 u. 4 ein s. aufwärts strebender halbmond; 2 u. 3 ein r. achtstrahliger Stern. Kleinod: Wachsender brauner Löwe. Decken: rs. (Wappen-Handschrift des Korjenić-Neorić vom Jahre 1595 in der königl. Universitäts-Bibliothek in Agram.)

(Siebmacher: Der Adel von Ungarn)

  • Irodalom:

A címer ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:


Rövidítések

Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs