Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Zsuffa család címerével foglalkozik.


nemesdedinai Zsuffa

szerkesztés
 
Dedinszky, Zsuffa és Burján címer, Medzihradsky Adolfnak (1835-1919) az árvai nemesi családok címereit ábrázoló 1910-11-es címerrajzaiból

 

A címer megegyezik a Dedinszky [és Burján] család címerével.

++++

A család őse Lúcsan, akinek utódai, Valent, Balázs és Péter 1355-ben Nagy Lajos királytól kaptak birtokadományt Árvában, ahol falut alapítottak, "Dedina nobilium" néven.

  • Irodalom:


A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.


Külső hivatkozások:Rövidítések


Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs