Címerhatározó/Zsupanovics címer

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Zsupanovics, Xupanović család címerével foglalkozik.


Xupanović címer.PNG

Wappen: In S. ein von drei (2, 1) g. gekrönten r. Adlern begleiteter # Sparren. Kleinod: Gekrönter w. Adler wachsend. Decken: rs. (Wappen-Handschrift des Korjenić-Neorić vom Jahre 1595 in der königl. Universitäts-Bibliothek in Agram.)

(Siebmacher: Der Adel von Ungarn)


  • Irodalom:

A címer ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.


Külső hivatkozások:Rövidítések


Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs