Címerhatározó/Dragos címer

< Címerhatározó(Dragos címer szócikkből átirányítva)

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Dragos család címerével foglalkozik.


thurnai DragosSzerkesztés

   

Thurnai Dragos János, testvére Thurnai Löffler Dániel, valamint Tordai Ivaskó Miklós 1742. augusztus 4., Bécs Mária Terézia nemesség és címer általuk: Dragos felesége Ivasko Mária, Ivasko lánya Éva Panajot, Dragos lánya Zsófia

F 7 Armales No. 33

Drágos. (Deszei és Dragomérfalvai, később Thurnai is.)

Régi nemes család, mely már 1336-ban Károly királytól nova donatiót nyert, melyet Nagy Lajos 1349. szept. 15-én megerősít és újabb adományozásokkal bővít. A család Máramarosból elterjedt Szatmár vármegyébe és a Kővárvidékre is, a hol 1720. táján telepedett le és 1848. előtt Nagyfentős, Butyásza és Kolczér községekben volt birtokos. A család első ismert őse János, a moldovai fejedelemség megalapítója. Károly, ki már a Thurnai előnevet használta, 1742-ben kapott czímeres nemeslevelet Mária Teréziától, melyet Szebenben 1743-ban és később Biharban is kihirdettek. Tagjai közül topliczai D. János 1848-ban követ és Kossuth Lajos kormányzó meghatalmazottja, az erdélyi oláhokkal való tárgyalásoknál. - Pál (butyászai) a 60-as években Kővárvidék alkapítánya. - Gábor (megh. 1906.) kővárvidéki esküdt és később főispáni titkár. - Gábor fia Teofil, jogtudor, nagybányai ügyvéd, az Aurora takarékpénztár vezérigazgatója. Neje Hessendorfi Klein Alice. - Gusztáv, puszta-hidegkúti birtokos, - László, (megh. 1905.) somkúti ügyvéd.

Czímer: aranyban, zöld alapon vágtató magyar vitéz, jobbjában homokórát tart, mely köré kígyó tekerődzik. Sisakdísz: nyílt fekete sasszárny között a homokóra. Takarók: kékarany, vörös-ezüst.[1]

  • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

[2]

Rövidítések

Lásd még: