GENEALÓGIA
Genetikai

Genetikai genealógia

szerkesztés

A genetikai vagy tágabb értelemben a biológiai genealógia a családtan modern ága. Az öröklésbiológiai szempontokat állítja a középpontba. Vizsgálja az öröklődő betegségeket, a bűnözési hajlam öröklődését, a leszármazást, az etnogenézis körülményeit. Összefüggésben áll a populációgenetika stb. kérdéseivel. A vérrokonsági táblázatokat csak a 20. századtól kezdték alklamazni orvostudományi, öröklésbiológiai és kriminológiai célokra.

Módszertana természettudományos, ezért a régi genealógia általa egyben új értelmet is nyer. Miközben felhasználja a genealógia írásos és egyéb forrásait, maga is forrásként szolgál a hagyományos genealógia és a történettudomány számára. Ezzel a genealógia lényegében empirikus, axiomatikus természettudománnyá lett. A genetikai genealógia is családi, rokonsági egységekkel dolgozik és azonos eszközöket (családfa), nevezéktant (rokonsági terminológia) használ, mint a hagyományos genealógia. A különbség az, hogy a genetikai genealógia módszere tisztán tudományos, nem spekulatív.

A genealógia alapfogalmai

szerkesztés
 • Ág (linea) - leszármazási vonal
 • Agnáció (agnatio) - közös ősatyától származó férfiági vonal
 • Ascendens - leszármazottak közös ősei (relatíve)
 • Család (familia) - két generációs egység: szülők és gyermekeik
 • Descendens - közös ős leszármazottai (relatíve)
 • Egyeneság (linea directa)
 • Filiáció (filiatio) - egymástól származó személyek viszonya
 • Íz - a családfa ugyanazon ágán lévő két nemzedék
 • Kognáció (cognatio) - vérrokonsági család tág értelemben (nemcsak két generáció)
 • Melléknév vagy mellékmegnevezés - ágak megkülönböztetése rögzült (cognomen) vagy esetleges (alias, aliter) módon
 • Nemzedék (generatio) - megközelítőleg egykorú, egyidőben élő rokonság
 • Nemzetség (gens) - egy közös őstől származók összessége (anyaági vagy apaági)
 • Oldalág (linea collateralis)
 • Örökbefogadás (adoptio) - jogintézmény nem vérrokonok családba helyezése céljából
 • Ős (avus) - felmenőági rokon
 • Őspróba (Ahnenprobe) - leszármazási bizonyítás négyes, nyolcas, tizenhatos fokozatban - anyai és apai ágon is
 • Ősvesztés (Ahnenverlust)
 • Rokonsági fok (gradus) - vérrokonok közti genealógiai távolság
 • Sógorság (affinitas)
 • Vérrokonság (consanguineitas) - közös őstől származók összessége