Az Árpádia, Honi történetek zsebkönyve (I-III. Kassa 1833, 1835, 1838) történeti kiadvány volt. Nagy Iván is idézte családtörténeti művében. Kovacsóczy Mihály szerkesztette.

Névváltozatok:
Árpádia hist. zsebkönyv (Nagy Iván VI. 198.)
Rövidítések

A magyar királyok és fejedelmek életéről szóló tanulmányokat, várleírásokat, nemesi családfákat, kéziratmásolatokat közölt. Az első kötet nevezetes írása Dessewffy József életrajza Kazinczy Ferenctől, a második köteté II. Rákóczy Ferenc levelezésének közlése Kemény Józseftől, a harmadikban ugyanő közölt adatokat Erdély Mohács előtti történetéről.

Új magyar irodalmi lexikon. I. 66.

Lásd még

szerkesztés

forrás