Névváltozatok:
ékbe osztott, ékképpen három mezőre osztott (Nagy I. 31.), vágott s az alsó mező ékosztás által tagolódik (Forgon 118.), ékre harmadolt (Bertényi Új m. 29.), 120°-os osztás (Benke Bánya 408.)
Rövidítések

Éktagolás, a pajzs tagolása olyan módon, hogy azt egy függőleges vonallal hasítják, valamint annak két alsó sarkából egy-egy harántos vonalat vezetnek és mindhárom a pajzs közepén találkozik. Lehet emelt éktagolás, ha az osztóvonalak a középpont felett találkoznak, illetve süllyesztett, ha a középpont alatt találkoznak. A ferde vonalak lehetnek íveltek is (ívelt éktagolás). Ha az átlós vonalak a pajzs két felső sarkából indul ki és az alulról induló hasítással középen találkoznak, fordított éktagolás beszélünk. Ez is lehet emelt vagy süllyesztett, iletve ívelt.

Teljesen eltérő ettől az ékosztás (de: Spitzenteilung, Spitzenschnitt), ez egy olyan osztóvonal, melyet kisebb vagy nagyobb ékek képeznek. Ez nem az ékek, hanem az osztóvonalak közé ztartozik. Változatai a nagyon kis ékekből álló fűrészes (de: gezahnt) vagy a nagyobbakból álló fogazott (de: gezähnelt) osztóvonal. Ha az osztóvonalak által tagolt mező egyforma színű, nem ék, hanem pajzsosztás jön létre.