Névváltozatok: ősveszteség (Kubinyi, Lev. Kölz. 1970/2. 219.)

Az ősvesztés, ősazonosság (implex) a vérrokonságra vonatkozó genealógiai fogalom.

Az egyedek ősei csak elméletileg kétszereződnek meg minden felmenő nemzedékben, mert egyre régebbre visszanyúlva egyre több közös ős személye azonos. A legújabb kutatások a teljes ma élő európai népességet (antropológiailag és genetikailag) nyolc személyre vezetik vissza. Az ősazonosság kutatása a belterjes leszármazási közösségek (pl. uralkodócsaládok, vallási közösségek, elzárt települések lakói stb.) esetében fontos.

Generáció Elméleti ősszám

1 1

2 2

3 4

4 8

5 16

6 32

7 64

8 128

9 256

10 512

11 1024

12 2048

13 4096

14 8192

15 16 384

20 524 288

30 536 870 912


Lásd még

szerkesztés

lemenők