Heraldikai lexikon/Ajtónállómester

Az ajtónállómester a királyi udvar tisztségviselője volt. Werbőczy István meghatározása szerint (Tripartitum I. R. 94. c.) az ország báróinak és kisebb zászlósainak egyike. A világi főrendekhez tartozott.

Névváltozatok:
magyar királyi főajtónállómester

janitor: ajtón-álló (Pápai/Bod 310.), apparitio: meg-jelenés, ajtón-állás (uo. 54.), atriarius, atricus: ajtón-álló (uo. 70.), hoſtiarius: ajtón álló (uo. 668.)

la: magister janitorum, janitorum regalium magister
Rövidítések

Első okleveles említése 1261-ből való. Az ajtónállók, vagyis a királyi testőrök elöljárója volt. Gondoskodnia kellett a királyi lakosztályok és a királyi család biztonságáról. A 11. században az ajtónállómester, a comes preconum ("a csőszök ispánja") valószínűleg a pecséttel (billog) ellátott hírvivők, idézők felügyeletét is ellátta. Tagja volt a királyi tanácsnak. Tényleges feladatait az Anjou-kor óta helyettese, általában egyik köznemesi familiárisa látta el és kialakult a főajtónállómester funkciója, majd tisztsége összeolvadt az udvarmesterével. Werbőczy idejében az ajtónállómester még egyben udvarmester is volt, majd az 1530-as években a két tisztséget külön személyek töltötték be. Tagja volt tehát a Mohács utáni Habsburg udvartartásnak is. 1608-tól feladata volt a rendi országgyűlés rendjének felügyelete is. 1848-ig az országgyűlés felső táblájának tagja, majd a második világháború végéig a felsőház tagja volt.