Heraldikai lexikon/Bánffy Zsigmond

Bánffy Zsigmond (), udvari titoknok (titkár), a Szent István Rend hetedik heroldja (1815-1828).[1] Barthodeiszky Jánost követte a hivatalában. 1821-ben (Barthodeiszky Jánossal és Rainer Miklóssal együtt) a kancelláriánál titkárként szerepel (secretarii aulici).[2] 1802-ben Barthodieszky kollégája, a kancellárián magyar királyi udvari titkár. 50. l.

Herold: 1816 (magyar királyi udvari titkár)27., 1827 (magyar királyi udvari titkár, kiadóhivatali igazgató)27.

A szilágynagyfalui „A nagyfalusi E. Reformata Ekklésianak Számadó Protocolliuma 1777” című jegyzőkönyv szerint néhai Bánffy Sándorné, L. báró Bánffy János, Bánffy Zsigmond jelentős összegű alapítványokat tettek az eklézsia számára.[3] -- nem valósazínű, hogy ez a mi Zsigmondunk.

Hegedüs Sámuel (Torda, 1781. aug. 26. – ?Szászváros, 1844. ápr. 29.) ref. lelkész Esketési beszéd br. Bánffy Zsigmond és gr. Bethlen Anna egybekelésekor. (Kolozsvár, 1823.)[4]

Fülei György: Bánffy Zsigmond ... nevenapját tisztelő versecskék. 1745. 4 r. 2 lev. Kézirat, Kolozsvári Egyetemi Könyvtár, Kézirattár, Ms. 3788.[5] ---?

1754-ben*E. F. L. VII. 525. A. birtokosa br. Bánffy Zsigmond a fiágban kihalván, a fiskus azt elfoglalni akarta, de a női ág ellene mondott.[6] ---?

Bánffy Zsigmond és Rhédey Mihályné Bánffy Terézia cserelevele 1779-ből[7] ---?

Az erdélyi ref. karok és rendek feljegyzése és beadványa, hogy az erdélyi kormányzósági elnöké a ref. Bethlen Ádám gróf elhalálozása után a ref. báró Bánffy Zsigmond erdélyi kormányzósági tanácsost nevezze ki. 1750. márc.6.; Dömjén Gergely ágens levele az erdélyi kancelláriához. A Bánffy Zsigmond és Tasnádi Hajós József közti ügyben kéri a kancellária véleményezését megküldeni. 1748; Bánffy Zsigmond, guberniumi tanácsos folyamodványa az uralkodóhoz. Felterjeszti Hajós Józseffel való ügyének iratait és kéri az uralkodó igazságszolgáltatását. Dátum nélkül; [B/4 Ágensi levéltár: Collectio instantiarum I-XI. kötet (49-59.k. = 0,7 fm, 3130-5042.sz. irat, cca 6200 p, 2130 tétel)][www.radayleveltar.hu/B4.rtf] ---?

https://books.google.sk/books?id=faQAAAAAcAAJ&pg=PA328&lpg=PA328&dq=sigismund+b%C3%A1nffy&source=bl&ots=TYVeuEhRbG&sig=7GRHcQeDiYdyE53RtMrZCgS6HsM&hl=hu&sa=X&ved=0ahUKEwjByv7q-f7JAhWDaxQKHS_YDd84ChDoAQgtMAU#v=onepage&q=sigismund%20b%C3%A1nffy&f=false

Valószínűleg nem a losonci Bánffy családból származott, mert az egyik ottani Zsigmonddal sem egyezik a kronológiája, hanem kizárásos alapon a tallóci Bánffy család tagja lehetett.