Rajner Miklós ( -1867 u.?), udvari titoknok (titkár). A neve előfordul Rájner alakban is. 1821-ben (Barthodeiszky Jánossal és Bánffy Zsigmonddal együtt) a kancelláriánál titkárként szerepel.[1] 1823-1828 között a Szent István Rend írnoka, 1828-tól (talán az 1840-es évekig) a rend nyolcadik heroldja.[2] Bánffy Zsigmondot követte a hivatalában.

Herold: 1835 (királyi tanácsos, magyar királyi udvari főtitkár [jubil. kön. ung. Hofsecretär], Bécsben a Schottenhofe 136. alatti lakos)24., 1837 (királyi tanácsos, udvari titkár [jubil. kön.ung. Hofsecretär], Schottenhofe 136. alatti lakos)24. , 1839 (királyi tanácsos, a Schottenhofe 136. alatti lakos)24.

1867 április 12-én Pozsony vármegye első alkotmányos vármegye-gyűlésén Rájner Miklós is részt vett,[3] aki Borovszky könyve pozsonyi kötetének kiadásakor (1904) már nem élt. --- kérdés, hogy a két személy azonos-e

Egy Rajner Miklós 1787-ben a kancelláriánál a kiadói hivatalban írnok volt. (Nagy Iván IX. 596.) -- a kronológia miatt nem valószínű, hogy azonos személyek, de lehet köztük közeli rokonság