Barna Mihály (1810-1888. 2. 22) genealógus, történész, ügvéd.

A Gömör-Kishont vármegyei eredetű mellétei Barna család zempléni ágából származott. Felesége Reviczky Mária. Bátyja, Antal 1849-ben mint honvéd hadnagy esett el. Barna Mihály 1832-ben a zemplén vármegyei római katolikus klérus ügyésze volt, 1845-ben Zemplén és több vármegye táblabírája. 1850-ben a zempléni császári és királyi törvényszék előadó ülnöke, 1856-tól kassai pénzügyi előadó, ügyész és magyar királyi kincstári főügyész.

Főműve a Magyarország nemes családjainak genealógiája című 21 kötetes genealógiai gyűjtemény, mely Magyarország összes nevezetesebb családjára kiterjedt. Kézirata a Magyar Nemzeti Múzeumba került. Mint forrásgyűjtemény is figyelmet érdemel.

Barna Mihály: Magyarország nemes családjainak genealógiája. (Néhai melléthei Barna Mihály m. k. kincstári főügyész genealogiai gyüjteménye) I. rész (A-K), Bécs 1894, II. rész (L-Z), Bécs é. n.


Forgon Mihály: Gömör-Kishont vármegye nemes családai. Somorja, 1997. (reprint) 72. l.