Benkó Imre, losonczi (1859-1932) irodalomtörténész.

Gimnáziumi tanulmányait Debrecenben és Nagykőrösön végezte, majd a budapesti egyetemen tanult. 1881-1915 között a nagykőrösi gimnázium matematika-fizika szakos tanára. 1925-ben az Arany János Társaság elnöke lett. Értékesek családtörténeti kutatásai, heraldikai vonatkozású írásai és Arany János nagykőrösi életének adatait feltáró munkássága.

Arany János társasága Nagy-Kőrösön. Nagykőrös 1897

Az Inárcsi Farkas család története. Nagykőrös 1903

Nemes családok Nagykőrösön 1848 előtt. Nagykőrös 1908

Arany János és tanártársai önéletrajza. Nagykőrös 1909

A sárbogárdi Mészöly család története. Nagykőrös 1914

A hét Ádám testvér. Nagykőrös 1923


A Beretvás-család leszármazása.

A dubraviczai Dubraviczky-család a XVI-ik században. Turul, 30, 1912, 145-170

A Dubraviczky-család története. Turul, 32, 1914, 70-82

Patonay Dezső: Benkó Imre emlékezete. A nagykőrösi Arany János Társaság évkönyve. Nagykőrös 1933

Új magyar irodalmi lexikon. I. 194.