H E R A L D I K ABojár

A bojár a földbirtokos uralkodó osztály felső rétegének tagja a feudális Bulgáriában, Oroszországban, Moldvában és havasalföldön. A törzsi-nemzetségi előkelő rétegből alakult ki. Az európai nemesi rangsorrendben a nemes és a lovag közti rangfokozatként helyezhető el. Maga a szó harcost jelent. Azonban az említett országokban ennél ténylegesen magasabb rangot jelentett. A román fejedelemségekben, ahol nem voltak főnemesi címek a bojári cím maga jelentette a nemesi osztályhoz tartozást és Oroszországban is csak Nagy Péter cár reformjai után vezették be a nemesi és főnemesi címeket.

Névváltozatok:
boljárin, borárin; boér, bojér
Rövidítések

Az erdélyi Fogarasföldön és a Szörényi Bánság területén a boér, bojér szó a magyar királyok által a havasalföldi vajdák számára adományozott birtokok elöljárója volt. A 15. századtól földesurak lettek, akik a vezetésük alá tartozó román szabadparasztokat is jobbágysorba süllyesztették. Többnyire alsóbb rangú familiárisok, ún. conditionarius nemesek voltak. Néhányan, mint pl. a Majláthok az országos nemesség sorába is felemelkedtek.

Lásd még szerkesztés

nemes