Heraldikai lexikon/Bojti Veres Gáspár

H E R A L D I K ABojti Veres Gáspár

Bojti Veres Gáspár (Bojthi, 1590 k. - 1640 k.) történetíró. Váradon, majd 1613-tól Debrecenben, 1617-től Heidelbergben tanult. 1618-19-ben és 1622-ben Bethlen István nevelője és marosvásárhelyi rektor volt. 1623-tól Bethlen Gábor udvari történetírója és a gyulafehérvári káptalan levéltárosa volt. Diplomáciai feladatokkal is megbízták. Latin panegyrisét a fejedelemről még Heidelbergben írta. a Bethlen Gábor életét és tetteit 1614 elejéig feldolgozó történeti műve (De rebus gestis magni Gabrielis Bethlen libri XII. Bécs 1629) hiteles okmányok alapján, apologetikus célzattal készült. Bojti szerkesztette a Károlyi Zsuzsanna temetése alkalmából kiadott latin és magyar nyelvű beszédgyűjteményeket (Exequriae principales. 1624), mely számos értékes genealógiai adatot tartalmaz.

Művei szerkesztés

Exequirarum Caeremonialium

Bethlen Gábor emlékezete. Szerk. Makkay László 1980

Bojti Veres Gáspár dicső emléke Bethlen Gábor tiszteletére. Ford. Tóth Béla 1980

Irodalom szerkesztés

Makoldy Sándor: Bojti Veres Gáspár élete és történetírói munkássága. Nagykároly 1904

Adattár 1, 1965

Új magyar irodalmi lexikon. I. 253. l.