Ide tartozik az angol heraldika és az annak befolyása alatt álló többi heraldika a Brit-szigeteken (angol, skót, walesi, ír), valamint tágabb értelemben az egykori brit területeken (Kanada, Ausztrália stb.).

Egységként való kezelését a közös eredet, nyelv, szemlélet, nevezéktan és egyes közös heraldikai jelképek (rangkoronák, rangfokozatok, sisakdíszek, rendjelek stb.) teszik lehetővé. Ugyanakkor számos eltérés is van az egyes országok heraldikai gyakorlata és elmélete között. Így pl. a címertörés eszközei teljesen mások Angliában, Skóciában és Kanadában. Létezik némi közös brit heraldikai irodalom is.

The Royal kalendar: and court and city register, for England, Scotland, Ireland, and the colonies. 1765 [1]

Moule, Thomas (1784-1851): Bibliotheca heraldica Magnæ Britanniæ. An analytical catalogue of books on genealogy, heraldry, nobility, knighthood & ceremonies. 1822. [2]