H E R A L D I K ABunyitay Vince

Bunyitay Vince (1837-1915) katolikus egyháztörténész. 1860-ban Nagyváradon pappá szentelték. Bihar megyében volt plébános. 1871-től püspöki könyvtárnok, 1893-tól kanonok, 1897-től felsőgagyi apát, 1907-től őrkanonok, 1915-ben címzetes püspök volt. 1884-ben a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja lett. Egyik szerkesztője volt az Egyháztörténeti emlékek a magyarországi hitújítás korából (I-V. Budapest 1902-12) című forráskiadványnak.

Művei szerkesztés

A váradi püspökség örténete. I-III. Nagyvárad 1883-84

A mai Nagyvárad megalapítása. Budapest 1885, Értekezések a történettudomány köréből XII. 6. szám

A váradi káptalan legrégibb statútumai. 1886

Szilágy megye középkori műemlékei. 1887, Értekezések a történettudomány köréből

Micz-Bán és a Bocskay, Soós stb. családok leszármazása. Turul, 7, 1889. 30-33. l.

A körösszegi és adorjáni gr. Csáky-család története, oklevéltár. I-II. 1919 (Heraldikai lexikon/Bártfai Szabó Lászlóval)

Gróf Csáky Miklós hercegprímás váradi püspökségének története. kiadta Málnási Ödön, Vác 1939

Irodalom szerkesztés

Gagyi Jenő: Bunyitay Vince. Történelmi Szemle 1915

Magyar életrajzi lexikon. I. 278. l.

Új magyar irodalmi lexikon. I. 304. l.