Heraldikai lexikon/Charles du Fresne, sieur du Cange

Charles du Fresne, sieur du Cange (Amiens, 1610. december 18 – Párizs, 1688. október 23). Francia filológus, történész. A neve előfordul Ducange alakban is.

Charles du Fresne


Louis Du Fresne, sieur de Frédeval et du Cange, az Amiens melletti Beauquène királyi intézőjének ötödik fia volt. Orleansban a jezsuitáknál jogot tanult és több évig jogászként dolgozott, 1631-ben Párizsban a parlament (önkormányzat) ügyvédje, majd királyi kincstárnok lett. Hivatali kötelezettségei mellett történeti kutatásokat folytatott. 1645-ben királyi pénztárnoki hivatalt vásárolt Amiens-ben. 1668-ban Párizsba költözött, csak tudományos kutatásainak élt.

Legfontosabb könyve a Glossarium mediae et infimae Latinitatis (Párizs, 1678), mely a középkori és korai görög nyelv tíz évvel később kiadott glosszáriumával együtt a ma is gyakran idézett mű. Úttörő munkássága során elkülönítette a középkori latin és görög nyelvet azok korábbi formáitól, amivel megalapozta a nyelvtörténeti kutatásokat. Több nyelvet is megtanult és széleskörű levelezést folytatott, hogy fő tudományos területének, a középkori és bizánci stúdiumoknak szentelhesse figyelmét. Több bizánci történetíró művét adta ki. Mélyreható ismeretekkel rendelkezett a régészet, földrajz és a jog területén is. Művei jelentős része kéziratban maradt.

Értékes heraldikai munkásságot is kifejtett. Kiadta családja címerével ellátott genealógiáját is. De familiis Byzantinis című genealógiája a bizánci történelemre vonatkozó legfontosabb művek közé tartozik. Illiricum sacrum című művében foglakozott Bosznia és más magyar szempontból is érdekes tartományok címerével is. Munkáját Nagy Iván is idézte.

Művei szerkesztés

Traité historique du chef de saint Jean-Baptiste. Paris 1665

Glossarium ad scriptores mediae et infimae latinitatis. I-III. Paris 1678

Historia byzantina duplici commentario illustrata. I-II. Paris 1680

Glossarium ad scriptores mediae et infimae Graecitatis : Glossarium ad scriptores mediae et & infimae Graecitatis : in quo Graeca vocabula novatae significationis ... ; ex libris ed., inded., veteribusque monumentis… Lugduni (Lyon): Posuel. I-II. 1688 2. kiadás: Paris 1905.

Kiadói tevékenysége szerkesztés

Geoffroy de Ville-Hardouin: Histoire de l'Empire de Constantinople sous les empereurs françois. I-II. Paris 1657

Jean de Joinville: Histoire de Saint Louis Roi de France. Paris 1668

Johannes Kinnamos: Historiarum de rebus gestis a Joanne et Manuele Comnenis. Paris 1670

Johannes Zonaras: Annales ab exordio mundi ad mortem Alexii Comneni (szerk.). I-II. Paris 1686

Chronicon Paschale : a mundo condito ad Heraclii Imperatoris annum vigesimum (halála után kiadta Étienne Baluze). Paris 1688