Heraldikai lexikon/Christian Maximilian Spener

Christian Maximilian Spener (1678-1714), német orvos, heraldikus, Philipp Jacob Spener legidősebb fia.

Orvostant tanult és 1701-ben Berlinben udvari orvos lett. Az 1705-ben újraalapított lovagakadémia (Ritterakademie) genealógia és heraldikatanára volt, majd 1706-ban porosz királyi főheroldi tanácsadó (Oberheroldsrat) lett. 1711-ben a szász választófejedelem palotagrófnak (Hofpfalzgraf, comes palatinus) nevezte ki. I. Frigyes, porosz király (1701-1713) halálát követően utóda, Frigyes Vilmos (1713-1740) anatómiai kabinet létrehozásával bízta meg. Az apjának tett ígéretét, hogy folytatni fogja annak főművét, nem tartotta be.