Dzsentri, a köznemesi réteg megnevezése angol eredetű szóval. A középkori Angliában a köznemesi réteget, a polgárosodás korában az újnemességet, a tőkés vállakozók rétegét jelentette. Magyarországon az 1870-80-as évektől terjed el. Eleinte a köznemesség tekintélyes családjainak tagjaira vonatkozott, akik életmódjukkal az arisztokráciát követték, de az ipari forradalom idején gazdaságilag már meggyengültek. Ide tartoztak az ún. úri kisbirtokosok (200 holdnál kevesebb földterülettel rendelkezők), az elszegényedő nemesi birtokosok, akik értelmiségi pályára léptek (jogászok, tanárok, orvosok) és a nem nemesi származású értelmiségiek, a honoráciorok (köztisztviselők, diplomás értelmiségiek, katonatisztek), valamint a polgári újbirtokosok. A Horthy-korszakban hozzájuk csatlakozott a tisztviselői kar zöme és az értelmiségiek egy része. Az úri középosztály hagyományos fogalma, a nemesség és a birtok vagy hivatal mellé a 19. század végétől az érettségi bizonyítvány társult, melynek birtoklása feljogosított a tiszti kardbojtok viselésére, ami a nemességhez hasonlóan párbajképessé tette az adott személyt és ezzel úrrá avatta őt. Az úri középbirtokosok (a 200-1000 holddal rendelkezők) befolyása elsősorban a vármegyére és a kisvárosokra terjedt ki. Ők adták a főispánok több mint felét és a minisztériumokban is fontos pozíciókat töltöttek be. A marxista történetírás tudatosan antidemokratikus, lezüllött, élősködő rétegnek állította be a teljes dzsentry osztályt, míg más történészek, mint pl. John Lukacs (1994. 248.) az értékek fenntartóját látták benne.

A gentry szó középangol előzménye a középfrancia genterise, gentelise 'nemesség, köznemesi osztály' szó volt, melyeket az ófranciában 'rang, előkelőség' értelemben használtak. Az ófrancia genterise és gentelise az ugyancsak ófrancia gentil, illetve gent 'előkelő születésű, nemes' jelentésű szó származékai.

Névváltozatok:
buga-mágnás (ÚMT. I. 615.), zsentri

en: gentry, fr: gentry, de: Gentry, pl: gentry

1831: „Az angol népalkotmánynak... 3 rendje van... II. a' lovagi rend vagy az alnemesség (gentry)” [Mny. 34: 326.] (TESz. I. 699.)
Rövidítések