Edények, a tárgyak közé tartorzó címerképek.

1418. NOVEMBER 30. PASSAU. ZSIGMOND KIRÁLY MILEKI JÁNOSNAK, ROKONAINAK MILEKI ANDRANUSNAK ÉS TORRÓDFALVI GÁLNAK CZÍMERT ÁD. (Arcanum DVD IV.)

Névváltozatok:
„Igaz dolog, volt kristály is, de ahol csak ama velencei krirtály; az középin, ahol fogták, majd olyanforma volt, mint az kétfejű sas vagy sasnak két szárnya; de nem ittak belőle, ha ittak is igen ritkán.” (Apor 20.)
Rövidítések