Névváltozatok:
első fajzás (Mózes II. 12: 29.), zsenge (TESz. III. 1215.)

de: Erstgeburt
Rövidítések

Elsőszülött, a családban az a fiú, aki a többi fiú között a legidősebb. A lányok általában nem számítottak bele ebbe a sorrendbe, akkor sem, ha idősebbek voltak, mint az elsőszülött fiú. A promogenitúrában az elsőszülöttség különféle gazdasági és társadalmi előnyöket biztosított a család többi gyermekélvel szemben az öröklés, a rang viselése, a címerhasználat stb. terén.