Heraldikai lexikon/Félnemes

Névváltozatok:
szabados, (agilis) (Nagy VII. 213.), enubere è partibus: nemzetségétö́l más rendǘ emberhez (mint nemesbö́l paraſzthoz) menni férjhez (uo. 235.)
Rövidítések

Félnemes, a 17. század óta olyan személyek, akik nem élveztek teljes nemesi jogokat. A félnemesek apja nem volt nemes, míg anyjuk nemes volt. Mivel azonban a társadalmi rang és cím apai ágon öröklődött, az ilyen házasságból származó gyermekek is apjuk nem nemesi állását viselték és nem anyjuk magasabb társadalmi rangját, ezért a nemesi jogokat sem gyakorolhatták, de anyjuk társadalmi állásából következően élveztek bizonyos előnyöket. Szabadok voltak és földesúri hatóság alatt nem álltak. Ilyen állásban voltak a szabadosok, a szabadon bocsájtott jobbágyok (libertini), a honoráciorok, Erdélyben a fogarasi bástyások stb. Anyjuk családja összeköttetéseik révén (ha anyagilag tehetősebb nemesi családból származtak) gyakran eszközölt ki nemességet a félnemeseknek is.