Heraldikai lexikon/Férgek

Névváltozatok:
giliszta: galista, galiztya, lumbricus, ascarides, regenwürmlein (NySz. I. 1090.)

„A földben is teremnek férgek mellyek föld epéjének vagy esső féregnek neveztetnek” [Miskolczi: Vasdkert 683.] (NySz. I. 653.), „Ha az kis gyermeknec adod enni, az galiztat ki veszti” [Melius: herb. 27.] (NySz. I. 1090.), aſcarides: apró férgek, apró geleſzták a' vég-hurkában (Pápai/Bod 65.)
Rövidítések

Férgek, ritkán előforduló általában láb nélküli, elnyúlt testű címerállatok gyűjtőneve. Nem teljesen fedi a biológiai értelemben vett férgek fogalmát. A hagyományos vélekedés féregnek tekintett minden kártékony állatot, csúszómászót, nyálkás állatot, kígyót, egyes vízi állatokat stb., melyektől a legtöbb ember irtózott. A férgek közül a heraldikában leggyakrabban a(z orvosi) pióca szerepel, mint az orvosok és a gyógyítás jelképe.

piócza (hirudo, sangsue, Blutegel), bár. 150