Névváltozatok:
ficus, arbor fici, feigenbaum (NySz. I. 736.)

„Lakozik vala az fwge faba egi puczeok” [Virginia kódex (Nyelvemléktár III.) 104.], „Az király el beouite a cedrus fákat mint az vad fige fákat” [Károli: Biblia I. 377], „Adam a fügefa leveleivel befedezé magát, és gatyát csinálta magának” [Illyés András: préd. I. 448.] (Nysz. I. 736.), ficus, arbor fici: fige-fa (Pápai/Bod 273.), amicitia eſt rutæ cum ficu: a' ruta-is azt a' fö́ldet ſzereti, mellyet a' fige-fa (uo. 43.), caprificus: vad füge fa (uo. 96.), carica: aſzſzú fige (uo. 98.), cototna (Plin[ius]): apró fügének neme (uo. 170.), duricoriæ ficus: kemény-hajú figék (uo. 223.), mariſca: egy ízetlen füge (uo. 385.), phiditium (Cic[ero]): Tsekély vendégség a' Lácédémoniusoknál, a' mellyben bor, sajt, kenyér, és füge engedtetik-vala tsak. (uo. 469.), Ruminalis ficus: Egy fige-fa, melly alatt Romuluſt, és Rémuſt a' Lupa ſzoptatta. (uo. 541.)
Rövidítések

Füge, ritka címerkép. Előfordulhat a füge gyümölcse, levele és maga a fügefa is. A Biblia szerint az első emberpár fügelevéllel fedte el meztelenségét.

Mira calligraphiae I. fol 39.JPG