Névváltozatok:
herceg; érc-herceg: archidux [PPl.], archidux: ertz hertzeg (Pápai/Bod 59.), erzherzog [Királyi beszélgetések... Pozsony, 1794. 145.], fe hercheg (NySz. I. 1406.)

de: Erzherzog, Erzherzog von Österreich, cs: arcikníže, en: archduc, la: archidux, archidux Austriae
Rövidítések

Főherceg, az Ausztriában uralkodó fejedelmi ház (domus Austriaca) tagjainak a címe. A császár után a legmagasabb osztrák főnemesi cím. Magyar rövidítése a főhg. vagy főhcg. A korábbi hercegi cím (1156-tól) helyett általános használatát III. Frigyes császár szabályozta 1453-ban. Ekkortól többek között nemesség-adományozási joggal is rendelkeznek. (A lotharingiai hercegek a 14. századtól állítottak ki címeres leveleket.) 1804-től, amikor II. Ferenc felvette az osztrák császári címet, a főhercegi rang megmaradt a Habsburg család tagjainak címeként a Német-Római Birodalom felbomlása (1806) után is. A címnek a magyar közjogban is nagy jelentősége volt, mert az 1723. évi II. tc. értelmében, mely a Habsburg család trónöröklési jogát a család megjelölt női tagjaira is kiterjeszti, az uralkodóház trónra jogosult tagjait a „mindkét nemű osztrák főhercegek” kitétellel jelöli meg. A magyar közjog szerint főhercegek azok, akik a Mária Teréziától származó Habsburg-Lotharingiai családból származnak. A főhercegi cím így a császári házhoz való tartozást és az egyenrangú házasságból való származást fejezi ki. A főhercegek kettős családi kötődését, mint osztrák császári és magyar királyi hercegek, a címzésük (császári és királyi fenség) is kifejezésre juttatja. Külön udvartartásuk volt, családi és vagyoni viszonyaikat az ún. házi törvények (Hausgesetz) szabályozták. Ennek értelmében a rangon aluli (morganatikus) házasságból született utódokat a főhercegi cím nem illette meg. (Egyes vélenyek szerint azonban ők is jogosultak a magyar királyi hercegi cím viselésére.) Ebben újabban változás állt be, mert Ottó, a Habsburg ház korábbi feje, a család fejeként utódjának ismerte el legidősebb fiát Györgyöt, akinek házassága Thysen-Bornemisza bárónővel morganatikusnak számít, szemben kiesbbik fia, György házasságával.

A Habsburg főhercegek és az osztrák hercegség, azaz az örökös tartományok rangjelőlő eszköze a főhercegi süveg (de: Erzherzogshut) volt. Ez téglalap alakú, a cseresznyevörös bársonysüveg alul széles, hullámos hermelinbélésből áll, efölött 3 látható, gyöngyökkel és rubinokkal díszített pánt és 5 látható ág van. Az országalmát lencse alakú zafír díszíti. 1616. nov. 27-én a főhercegi süveget III. Miksa főherceg, a Német Lovagrend nagymestere a klosterneuburgi kolostor őrizetére bízta. A korábbi főhercegi süveg ennél egyszerűbb volt. A világos meggyszínű bíborsüveg alul fogazott hermelinbéléssel van körülvéve, fölötte középen ezt egyetlen aranypánt íveli át, a tetején országalmával.

főhercegi korona, 153. l., süvegek, sisakok, 147. l.