Névváltozatok:
papi fejedelmek; egyházi fejedelem: regnans, princeps ecclesiasticus, praelatus, kirchenfürst; a papocnac fejedelmėc, princeps sacerdotum (NySz. I. 961.), papi fejedelem, princeps sacerdotum, pontifex maximus, oberpriester (NySz. I. 962.), antiſtitum: fö́ papság (Pápai/Bod 52.), bonzius: Jáponiai pap (uo. 85.), magiſter sacrorum: fö́ pap (uo. 381.), pontifex: fö́-pap, pápa, pontificatus: fö́-papság (uo. 477.), archi-presbyter: fö́-pap (uo. 662.)

„Kyk boczattatanak a papi feiedelmekteol es a nepnek eleotte iaroitul” [Weszprémy kódex. (nyelvemléktár II.) 63.] (M. nyelvtört. I. 252.), „Az Afrikában léveo peuspeokeok, kik keozzeul senkit nem akartak papi-fejedelemnek neveztetni” [Pázmány: Luth. V. 131.] (NySz. I. 962.)
Rövidítések

Főpap, magas egyházi tisztséget viselő személy. A katolikus egyházban a pápán kívül főpapok a bíboros, a pátriárka, a prímás, a metropolita, az érsek, a püspök, az apostoli helynök, az apostoli elöljáró (prefektus), a protonótárius (négyféle osztálya van), az apát, a prépost. A főpapi jelvények közé tartozik a liturgikus és az azon kívüli öltözék. Liturgikus jelvényeik. Püspöksüveg (infula, mitra), pásztorbot (pedum), főpapi harisnyák és cipők, a pallium (az érsekeknél). A liturgián kívül használt főpapi jelvények: a mellkereszt, a gyűrű, a pileolus (a püspökök által viselt lilaszínű kis sapka). Heraldikai jelképeik is vannak, ezek közül néhány csak a címereken létezik. Ide tartozik a mitra, a pásztorbot, a kereszt, a pallium, a papi kalapok stb.