Heraldikai lexikon/Farkasfog

Névváltozatok:
farkasfogazat, sárkányfog, agyar, elefántfog (Nagy I. 29.), agyar (Myskovszky ArchÉrt. 1889/1. 51.[1]), farkas-állkapocs (R. Kiss István Turul 1903/2. 54.), farkasagyar, farkasfog, sárkány-fog (Orbán 1889. 189., 195., 344.)

de: Wolfszähne
Rövidítések

Farkasfog, régies kifejezés a (bal)haránték(ek)re. Nagyrészt három vagy négy íves ékből álló mesteralak, melyek általában az egyik pajzsszélen fordulnak elő. Az éktől lényegében semmiben sem különbözik, csak annyiban, hogy íves vonalakkal van megrajzolva, ami következtében a fakras hegyes fogaira emlékeztet. A Báthory család címerében a három balharánték idővel íveltté vált és a család eredetmondájának hatására fakrasfog(azat)ként is emlegették és ídővel egyre természetesebb módon stilizálták, míg végül a sárkány levágott álkapcsából kinyúló és azzal együtt ábrázolt természetes sárkányfogakká váltak.

IrodalomSzerkesztés

Kalmár J.-Szalontai B.: A Báthoryak címeres kőemlékei. Nyíregyháza, 1963