Heraldikai lexikon/Fattyú

Névváltozatok:
balkézről való (Új tájsz. I. 326.), fathy (NySz. I. 774.), fattyú gyerek: adulterium [PPBl.], fathw: inlegitimus filius [NémGl. 264.] (NySz. I. 774.); fattyú fï, nothus, bastard, (NySz I. 843.), kurva fi, kurafi (Nysz. I. 845.), zab gyermek: terrae filius, illegitimus [Verbőczi: Decr. Szótár. 15.] (NySz. I. 1164.), zabigyerek, korcs; mamzer, scorto natus [Jordánszky kódex 246., 334.], (NySz. I. 774.) poronty (TESz. III. 258.), bitang (TESz. I. 306.), spurius: fattyú, fattyú gyermek (Pápai/Bod 578.), mancer: zab gyerek, fatjú (uo. 669.)

en: bastard, de: Bastard, la: bastardus, mancer, spurius, nothus, adulterinus

„Az fattyú ne mennyen be, az wrnac gyeulekeozetibe, még tized izîgis ne mennyen be” [Károli: Bibl. I. 179.] (NySz. I. 1643.), „Isten a fattyú fiak maradékit tized ágig és izig nem engedte, hogy a templomban szolgállyanak” [Pázmány P.: Vasárnapi és innepi prédikátziók. Pozsony, 1636. 199.], „A fattyak es tisztátalan ágyből való zab gyerekek” [Comenius: jan. 120.], „Kurvasszony fattya! ezek az igék nagy merészséget mutatnak, de egy csepp emberséget sem. Vagy de talán azt kellene mondanunk, hogy a fattyúság ebben a nemzetségben jele valami nemességnek” [Faludi Ferenc: Nemes ember. 17.] (NySz. I. 774.), „Fattyú: nothus, de cujus parente non dubitatur; zab gyermek: spurius, qui non audet suos parentes nominare” [Szikorai fabricius: B. Nomenclatura seu Dictionarium Latino-Ungarucum... Debrecen, 1619. (1. kiad. 1590) – M. Akad. Értes. 1847. 332.] (NySz. I. 843.), „Nem igazán esküdtek meg, eb anyáju, kitötten, bestye kurva fia” [Monumenta Historica: Török magyarkori tört. Emlékek. I. 77.], „Ne szidd kurva fattyának, kurafi csináltának” [Thaly: Vitézi Ének. I. 424.], „Igy vér meg az isten, beste kurva fia, pernahájder huzó-vonyó, ördög fia!” [Thaly: Adalékok. II. 106.] (NySz. I. 845.), „Fattyaknac és tisztátalan ágyból való zab gyermekeknec semmiképpen (az eoreokségbeol) részt venni nem kell” [Comenius: Jan. 120.], „Fejér madár hattyú, zabgyermek az fattyú, ej-ej nyalka legényt illet az sarkantyú” [Thaly: VÉ. I. 402. apoll. 45.] (NySz. I. 1164.), 1456 k.: „tanquam filius degener (nemtelen Auag fatÿw)... fuit exhereditatus (wrukſegh kuwl vettetuth)” [SermDom. 2: 501.] (TESz. I. 853.)
Rövidítések

Fattyú, a házasságon kívül született gyerekek (elsősorban fiúk) régies megnevezése. Régebben a házasságon kívüli viszonyt súlyos erkölcsi vétségnek tekintették, ezért az ilyen viszonyból származó gyermekeket, sőt utódaikat is számos hátrányos megkülönböztetés érte a társadalomban. Mivel származásuk törvénytelen (házasságon kívüli) volt, nem örökölhették apjuk vagyonát és rangját, kivéve, ha apjuk törvényesítette (legitimatio) őket. Ezt követően betagozódhattak a nemességbe. Címerükön áltatában megkülönböztető származásjegyeket viseltek vagy másféle változtatást hajtottak azon végre.