Heraldikai lexikon/Feleség

Névváltozatok:
atyafi (TESz. I. 198.), nej (Nagy VII. 460.), uxor, gattin, oldal-csont (NySz. I. 481.), conjux, marita, eheweib (NySz. I. 801.), asszony feleség, ukokám felesége: pronurus, méltóságos emberek feleségi: heroides [c.] (NySz. I. 801.), 1405 k.: „vxor: feleſeg” [SchlSzj. 274.] 'Gattin' (TESz. I. 873.+)

„Feleséget végy az te eleidnec ágából” [Károly: Biblia. I. 481.] (M. nyelvtört. 19.), „A feleség parancsol férjének, a szegény férjfi pedig asszonyi nyerget visel” [Miskolczi: Vadkert 362.]
Rövidítések