Heraldikai lexikon/Forduló

Névváltozatok:
fordult, néző

de: gewendet
Rövidítések

Forduló, a címerleírásben található kifejezés (pl. balra forduló oroszlán). Egy vagy több címerkép vagy azok részeinek helyzetét, illetve több pajzs állását fejezzük ki általa. A címerleírásban csak a szokványostól eltérő helyzetet kell megadni (pl. balra forduló).

A címerképek előfordulhatnak fordított sorrendben (de: in verkehrter Ordnung) is, amit a címerleírásban szintén meg kell adni. Így pl. a címerképeknek a pajzs háromszög alakjából következő szokványos elrendezése 3 címerkép esetén 2-1 (vagyis 2 van felül, 1 alul), a fordított sorrend esetén ez 1-2. Ez viszonylag ritka elrendezés és akkor jött létre, amikor a háromszögű pajzsot a 15. század táján felváltotta a doborpoajzs és ezzel több tér nyílt meg a címerábrák megrajzolásához, de ezt az elrendezést meg kell említeni a címerleírásban, mert nem ez volt az elsődleges, míg a szokványos elrendezést nem kell megemlíteni, mert ez az elsődleges, tehát természetes ábrázolásmód.