Heraldikai lexikon/Forgon István

H E R A L D I K AForgon István

Forgon István (1875, Gömörmihályfalva – 1959) családtörténész, Forgon Mihály bátyja.

Különféle északkelet-magyarországi (felvidéki) településeken teljesített MÁV szolgálatot, mint állomásfőnök. Miután a MÁV 1921-ben betegség miatt nyugállományba helyezte, élete további szakaszát a Forgon család történetének kutatásának szentelte. Ezzel a feladattal a végrendeletében öccse bíta meg, aki az I. világháborúban esett el. Eredményeinek összegzése 1941-ben készült el, de műve a II. világháború idején kiadatlan maradt és a kommunista ideológia később már nem kedvezett a genealógia művelésének. Munkája így kéziratban maradt és ma az Országos Levéltárban található Budapesten, ahol 1958-ban a Forgon család levéltárát is elhelyezte.

MűveiSzerkesztés

Forgon István, Dr.: A mihályfalusi de genere Kodroár nemzetség története. 1939-1941 (Kézirat a Forgon család levétárában, OL Budapest)

IrodalomSzerkesztés

  • Czenthe Miklós: Mihályfalusi Forgon Mihály és a gömöri helytörténet. In: Vály-völgy. Népismereti könyvtár I. szerk. B. Kovács István, Pozsony - Rimaszombat - Felsővály. 1991, 212-227. l.


Lásd mégSzerkesztés

Forgon Mihály