Heraldikai lexikon/Fugázott

Névváltozatok:
hézagozott (Bárczay 28.), négyszög kövekből épített (Sváby Frigyes Turul 1889/3. 124.), árnyékfuga

de: schwarz gemauert, gemauert
Rövidítések

Fugázott, a falban levő téglák közti fugákra hasonló ábrázolásmód. Olyan osztások vagy címerábrák, melyeket fekete vonalak által jelzett falazat képez. Hasonló az árnyékhoz és a damaszkoláshoz, mert maga a címerábra általában színtelen és azt csak a. Más értelemben fugázott az a téglákból álló fal, melyet a címjerben más (általában fekete) színben ábrázolják, mint a fal színe vagy a fugázás külön ki van hangsúlyozva.