Heraldikai lexikon/Genealógiai jegyzék

Névváltozatok:
genealogia: ...famíliai-laistrom (Mokry 1823. 228.), genealogiai jegyzék (Nagy VIII. 119.), származási lajstrom (Nagy II. 96.)
Rövidítések

Genealógiai jegyzék, a genealógiai táblák mellett a családok rokoni viszonyainak másik ábrázolási módszere. A genealógiai jegyzék nem a rokonság grafikus sémája, mint a genalógiai tábla, hanem szöveges struktúrája. Mindkettőnek vannak előnyei és hátrányai (a genealógiai tábla áttekinthetőbb, mint a genealógiai jegyzék, a genealógiai jegyzék viszont kisebb helyigényű és szinte minden adatot fel lehet benne tüntetni). Mindig a célszerűbbet kell választani.

A genealógiai jegyzéket a lista strukturálásával és az ősszámozásasal igyekszenek áttekinthetőbbé tenni. A genealógiai jegyszék elengedhetetlen része az őssztámozás, azaz a vizsgált család tagjainak ősszámokkal való ellátása. Különféle ősszámozási rendszerek és módszerek alkalmazhatók, de annak a vizsgált családban egységes sémát kell követnie. A genealógiai jegyzéket a jobb áttekinthetőség végett eltérő nagyságú bekezdésekkel is el lehet látni, ahol az azonos generációhoz tartozó személyek számára azonos nagyságú bekezdést kell használni.

Az ötféle genealógiai tábla szerint ötféle genealógiai jegyzékől lehet szó, de ezek típusa a magából a jegyzékből nehezen ismerhető fel. Általában a jegyzéket genealógiai táblává kell alakítani, hogy láthassuk, milyen típusú jegyzékről van szó. A genealógiai jegyzék lehet 1. ősjegyzék (az őstábla megfelelője), 2. leszármazási jegyzék (a leszármazási tábla megfelelője), 3. családjegyzék (a családfa avagy családi tábla megfelelője), 4. vérrokonsági jegyzék (a vérrokonsági tábla megfelelője), 5. rokonsági jegyzék (a rokonsági tábla megfelelője).