Heraldikai lexikon/Georg Andreas Böckler

Georg Andreas Böckler (1644–1698) német építész és mérnök („Architekt und Ingenieur“). Nürnbergi építész, a 17. század közepén Frankfur am Mainban élt. Életéről további részletek nem ismertek. Fordítások mellett építészeti, geometriai és heraldikai műveket írt német nyelven, noha ezek címe latin. Főműve az Architectura Curiosa Nova, melyben főként a hidrodinamikai kérdésekkel foglalkozik a szökőutak, építése során. 1611-es műve a Theatrum Machinarum Novum, melyben a szélkerekekkel, szivattyúkkal és más hidraulikus gépekkel foglalkozik. Heraldikai műve jelentős a címerábrák szimbolikája szempontjából, melyre gyakran hivatkoznak.

Architectura Curiosa Nova. Nürnberg, 1664 (1704)

Theatrum Machinarum Novum. Nürnberg, 1661 (1662, 1673, 1703)

Arithmetica nova militaris (1661)

Compendium architecturae civilis (1648)

Nützliche Hauß- und Feldschule. 1678 (1699)

Wahrhafte Relation von der Vestung der sogenannten Inclination. 1679

Neu vermehrte Kriegsschule. 1685

Ars heraldica. 1688

Külső hivatkozások

szerkesztés

Ars heraldica

Compendium Architecturae Civilis

Daniel Schwenter, Georg Andreas Böckler: Geometriae practicae novae libri