Heraldikai lexikon/Herpay Gábor

H E R A L D I K AHerpay Gábor

Herpay 31.jpg

Herpay Gábor (1885-1946) levéltáros. 1910-ben a debreceni református teológián lelkészi képesítést, majd 1917-ben a debreceni egyetemen bölcsészdoktori oklevelet szerzett. 1912-től városi levéltáros, 1916-tól Hajdú vármegye főlevéltárosa volt. 1944. októberétől Debrecen és Hajdú vármegye főispánja, a demokratikus kormányzat megalakulása után alispánja volt, egészen lemondásáig. Gondos adatgyűjtésen alapuló helytörténeti és családtörténeti munkákat írt.

MűveiSzerkesztés

Debrecen sz. kir. városi rangra emelésének története. Debrecen, 1915 (Koncz Ákossal)

Debrecen sz. kir. város levéltára diplomagyűjteményének regesztái. Debrecen, 1916

Nemes családok Debrecenben. Debrecen, 1925

Nemes családok Hajdúvármegyében. Debrecen, 1926[1]

Debrecenbe beköltözött polgárok. Matricula civium 1715-1867. Debrecen, 1936

IrodalomSzerkesztés

Magyar életrajzi lexikon