Heraldikai lexikon/Képzeletbeli lények

Névváltozatok:

tsuda-állatok <képzeletbeli állatok> (Nyiri 1831. 319.), csudaállat (Fejérpataky M. czím. eml. I. 20.[1]), csodaállat (Réthy 1899. 35.)[2], képzelt alakok (Bárczai 151), szörnyek (Tagányi 1880. 6.), szörnyalak (Keveházi [Szalay József], Turul 1883/1 [3]), heraldikai szörny- és fantasticus alak (Csoma-Csergheő ArchÉrt. 1884/4. 296.[4]), szörny-állat (Kubinyi, Turul 1888/1. 25.), szörnyállat (Lehóczky Tivadar ArchÉrt. 1910. 433.[5]), rémállatok (Deák Farkas, Turul 1883/3.[6]), mesebeli állat, heraldikai szörny (Vincze Gábor ArchÉrt. 1879. 232.[7]), bellua: fene-vad, belluinus: baromi, vadi (Pápai/Bod 81.), monſtrum: tsuda, tündér (uo. 399.), teter: szörnyǘ, iſzonyú, kegyetlen, fene, tertra, & immanis bellua: kegyetlen fene-vad (uo. 615.), rémállat (Czuczor-Fogarasi V/3. 715.[8]), képzelmi <képzeletbeli> (Hadaczek Károly ArchÉrt. 1907. 171.), középlények <angyalok és ördögök a protestáns dogmatikában>(Szacsvay Éva), fenevad, bellua, bestia, kiméra, szörny


Rövidítések:


https://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=Special:Search&limit=20&offset=600&profile=default&search=czech+municipal+arms sasfejű oroszlán

http://www.pechy-de-pechujfalu.hu/csaladfa/myfiles/htmls/turul/1883-84xw/1883-84xw.html